Skolefri.
Hvis elever skal have fri fra skole i mere end 2 dage, skal forældre/værge skrive på intra til kerneteamet og skolesekretær.
Skolesekretæren laver en ferieseddel, som sendes til forældre/værge og kerneteamet.